Hvad lærer du?

På TRiM Practitioner kurset, vil du lære at reducere stressniveauet og identificere psykologiske risikofaktorer efter en voldsom hændelse, som ellers kunne gå ubemærket hen. Det kan være en kollega, der har har været udsat for vold eller trusler om vold. Kurset indeholder det grundlæggende i traumepsykologi, og hvordan man kan planlægge en indsats forud for eventuelle, traumatiske begivenheder.

Du bliver uddannet i, at gennemføre en krisesamtale samt at lave en vurdering af den psykologiske risikofaktor for at afhjælpe, at den eller de stress-/kriseramte udvikler psykiske belastninger på sigt. Du vil blive bevidst om anvendelsen af allerede eksisterende muligheder i og uden for virksomheden eller organisationen, som kan være en hjælp til, at de ramte heler bedre og om nødvendigt sikre, at de, der har behov for det, får den passende terapi eller behandling.

Efter kurset vil du:

  • have en grundlæggende viden inden for krise- og traumepsykologi
  • være i stand til at nedbringe stressniveauet hos den kriseramte
  • kunne gennemføre krisesamtaler med enkelte og i grupper
  • kunne gennemføre opfølgningssamtaler

Du vil, efter at du har gennemført kurset, blive tildelt certificering som TRiM Practitioner fra March On Stress. Certificeringen gælder i to år. Herefter skal dine færdigheder genopfriskes for at sikre, at du yder den bedst mulige hjælp til dine kollegaer i tilfælde af arbejderelateret stress eller alvorlig krise. Dette sker ved en planlagt vedligeholdelsesdag.

Som udgangspunkt uddanner vi virksomhedens eller organisationens medarbejdere i TRiM ude på arbejdspladsen. Du kan dog også tilmelde dig et af vores åbne kurser, som afholdes i vores kursuslokaler i Køge.

Tilmeld dig