Home/TRiM Practitioner

TRiM Practitioner

2-Dages teoretisk og praktisk kursus i kollegastøtte

På TRiM Practitioner-kurset, vil du lære at reducere stressniveauet og identificere psykologiske risikofaktorer efter en voldsom hændelse, som ellers kunne gå ubemærket hen.

Kurset indeholder det grundlæggende i krise- og traumepsykologi og hvordan man kan planlægge en indsats forud for eventuelle traumatiske begivenheder.

Du bliver trænet i at gennemføre en krisesamtale samt at lave en vurdering af psykologiske risikofaktorer for at afhjælpe at den stress-/kriseramte udvikler psykiske belastninger på sigt.

Du vil blive bevidst om anvendelsen af allerede eksisterende muligheder i og uden for virksomheden, som kan være en hjælp til at de ramte heler bedre. Og du vil kunne sikre, at de, der har behov for det, får den passende terapi eller behandling.

Tilmeld dig

Hvem henvender kurset sig til?

Du er medarbejder/leder/tillids-/arbejdsmiljørepræsentant i en virksomhed, som er i risiko for at stå i voldsomme/traumatiske hændelser i forbindelse med dit job. Og så ønsker du at hjælpe dine kollegaer/medarbejdere til bedre trivsel før, under og efter eventuelle voldsomme hændelser.

Som udgangspunkt uddanner vi virksomhedens eller organisationens medarbejdere i TRiM ude på arbejdspladsen. Du kan dog også tilmelde dig et af vores åbne kurser, som afholdes i vores kursuslokaler i Køge.

Hent vores PDF om TRiM her

Sådan er kurset bygget op:

Dag 1:

Første dag er i teoriens tegn. Her vil du lære om:

 • Traumepsykologi
 • Planlægning af samtaleforløb
 • Filtrering af involverede i hændelsen
 • Risikovurdering ud fra risikofaktorer
 • TRiM-metoden.

Dag 2:

Her skal teorien sættes på noget praktisk erfaring, og du skal derfor have en case med, som du kan tage udgangspunkt i. Vi vil arbejde med:

 • Praktisk arbejde
 • 1:1-samtalen
 • Gruppesamtalen
 • Fysiske reaktioner
 • Psykiske reaktioner
 • Symptomer på den lange bane
 • Trauma Incident Briefing
 • Anvendelse af metoden i organisationen
 • Dig som hjælper.

Dag 3 (efter ca. 3 mdr.):

For at sikre, at TRiM er blevet godt implementeret på din arbejdsplads, afholdes denne opfølgningsdag. Her kan vi drøfte evt. spørgsmål du har til selve TRiM-metoden og selve implementeringen i din virksomhed.

Certificering:

Når du har færdiggjort kurset, får du en certificering som TRiM Practitioner fra March On Stress, England. Certificeringen gælder i to år, hvorefter dine færdigheder skal genopfriskes for at sikre, at du yder den bedst mulige hjælp til dine kollegaer. Hvert andet år vil du altså skulle deltage på en planlagt vedligeholdelsesdag.

Mere Info:

Ønsker du mere information om TRiM, kan du besøge vores FAQ her.

Trim manager:

Når du er TRiM Practitioner, kan du blive TRiM Manager. Læs mere her

Implementering:

Ønsker du hjælp til at få implementeret TRiM på din arbejdsplads? Det kan tilkøbes som konsulenttimer, eller være en del af den samlede løsning. Se mere her

Praktisk information for abne hold:

Er du virksomhed, kontakt os her for pris og datoer.