Home/TRiM FAQ

TRiM FAQ

 • TRiM står for Trauma Risk Management og er et traumefokuseret system
 • TRiM anvendes ved voldsomme hændelser
 • TRiM er baseret på kollegial støtte
 • TRiM er et færdighedsbaseret kursus, som ikke kræver forudgående sundhedsfaglig erfaring
 • TRiM skal sikre, at medarbejdere får den rette hjælp på det rette tidspunkt efter en voldsom hændelse
 • TRiM handler om at få talt hændelsesforløbet igennem og få tingene sat på hylden, i stedet for med i bagagen. En samtale med en TRiM-medarbejder kan hjælpe dig til at komme videre fra din oplevelse
 • TRiM-metoden er enkel og dokumenteret effektiv med gode målbare resultater for både medarbejdere og arbejdspladser
 • TRiM er den eneste evidensbaserede metode, til at håndtere mennesker, som har oplevet voldsomme/traumatiske hændelser
 • Der bliver løbende undersøgt, efterprøvet og forsket i TRiM, så metoden fortsat kan leve op til den høje standard
 • TRiM er oprindeligt udviklet til UK Armed Forces og er baseret på ’watchful waiting’, som betyder, at man holder øje med personer, som har været ude for voldsomme hændelser, enten direkte eller på afstand, for at sikre, at de får hjælp, hvis behovet opstår
Se også denne film om TRiM, som NSBV har udarbejdet
 • TRiM er ikke en psykologisk samtale
 • TRiM er ikke et forhør
Mange arbejdspladser kan have gavn af at implementere TRiM, men du bør især overveje det, hvis:
 • Din arbejdsplads opererer i højrisikomiljøer
 • Medarbejdere på daglig basis står i svære situationer, når de er på arbejde
Det kan fx være:
 • Akutmodtagelsen
 • Sygeplejersker
 • Brandfolk
 • Journalister
 • Vagtfirmaer
 • … politi/jobcentre/botilbud/fængselsbetjente
Se her, hvem vi tidligere har undervist
 • Minimer arbejdsrelateret stress
 • Reducer antallet af sygemeldinger
 • Få bedre trivsel
 • Hurtig hjælp ved hånden på det rette tidspunkt
 • Genskab og normaliser situationen og arbejdspladsen
 • Spar penge
Flere veldokumenterede undersøgelser peger på, at mennesker der udsættes for arbejdsrelateret stress, ikke kan være optimalt til stede på arbejdet, vil have flere sygedage og vil være i risiko for at lide af dårlig mental sundhed i en længere periode. I nogle virksomheder kan arbejdsrelateret stress skyldes, at medarbejderne er særligt eksponerede for voldsomme/traumatiske hændelser i kraft af deres jobfunktion – især sygehuspersonale, politi, ambulance- og brandfolk, ansatte i jobcentre, personalet på botilbud m.v., oplever oftere end gennemsnittet voldsomme hændelser i forbindelse med deres arbejde. Hver dag er 35.000 danskere sygemeldt pga deres arbejde, som kan resultere i stress, udbrændthed, depression og psykosomatiske lidelser. Sygefravær grundet arbejdsbetinget stress koster det danske samfund 27 mia. kr. årligt. Har I medarbejdere der er uddannet i TRiM, har I gjort en vigtig indsats som virksomhed, for at jeres medarbejdere ikke skal blive en del af den statistik. Alle undersøgelser peger på, at en hurtig indsats efter voldsomme hændelser, kan være afgørende ift. eventuelt sygefravær. Flere veldokumenterede undersøgelser peger på, at mennesker der udsættes for arbejdsrelateret stress, ikke kan være optimalt til stede på arbejdet, vil have flere sygedage og vil være i risiko for at lide af dårlig mental sundhed i en længere periode. I nogle virksomheder kan arbejdsrelateret stress skyldes, at medarbejderne er særligt eksponerede for voldsomme/traumatiske hændelser i kraft af deres jobfunktion – især sygehuspersonale, politi, ambulance- og brandfolk, ansatte i jobcentre, personalet på botilbud m.v., oplever oftere end gennemsnittet voldsomme hændelser i forbindelse med deres arbejde. Hver dag er 35.000 danskere sygemeldt pga deres arbejde, som kan resultere i stress, udbrændthed, depression og psykosomatiske lidelser. Sygefravær grundet arbejdsbetinget stress koster det danske samfund 27 mia. kr. årligt. Har I medarbejdere der er uddannet i TRiM, har I gjort en vigtig indsats som virksomhed, for at jeres medarbejdere ikke skal blive en del af den statistik. Alle undersøgelser peger på, at en hurtig indsats efter voldsomme hændelser, kan være afgørende ift. eventuelt sygefravær.
Jeres TRiM-uddannede har kendskab til virksomhedens arbejdsopgaver, hverdag og kultur, og de har derfor de helt rette forudsætninger for at møde den eller de ramte kollegaer i øjenhøjde. En undersøgelse viser, at 98% af alle medarbejdere, vil hellere tale med en kollega, end med en behandler/psykolog efter en voldsom hændelse. Medarbejderne skal ikke bruge tid på at forklare hvordan tingene fungerer på netop jeres arbejdsplads, for det har den TRiM-uddannede allerede indgående kendskab til. Der kan altså fokuseres 100 % på hændelsen og bearbejdelsen af denne. TRiM-uddannede får færdigheder til at samle op på stress – ikke kun den stress, der kan opstå efter voldsomme hændelser, men også den stress, arbejdsrelateret eller privat, der kan forringe den enkelte medarbejders evne til at være optimalt til stede på arbejdet.
Nej, du udpeger nogle specifikke, relevante medarbejdere til at varetage opgaverne som TRiM Practitioners. Afhængigt at virksomhedens størrelse, vil antallet variere. Hvis du ønsker det, kan vi rådgive dig i, hvem det giver mening at udvælge.
På 2 dage bliver du certificeret TRiM Practitioner. Herefter kan du:
 • Spotte tegn på ubehag hos personer – tegn som måske ellers ville gå ubemærket hen og senere føre til sygefravær
 • Nedsætte stressniveauet hos den kriseramte
 • Henvise til relevant, professionel hjælp, når det er nødvendigt
 • Gennemføre krisesamtaler 1:1
 • Gennemføre krisesamtaler i grupper
 • Afholde planlægningsmøder
 • Afholde opfølgningssamtaler.
Se mere her
Efter de 2 dages kursus, vil du blive tildelt en certificering som TRiM Practitioner fra March On Stress, England. Certificeringen gælder i 2 år, hvorefter dine færdigheder skal genopfriskes for at sikre, at du yder den bedst mulige hjælp til dine kollegaer. Dette sker ved en planlagt vedligeholdelsesdag.
Er du allerede TRiM Practitioner og ønsker at videreuddanne dig til TRiM Manager, kan det gøres med yderligere 2 dage. Læs mere her.
Som udgangspunkt uddanner vi i TRiM ude på arbejdspladsen. Du kan også tilmelde dig på et af vores åbne hold, som afholdes i enten København eller Århus.
Hvis du vil på et af vores åbne kurser, kan du se vores kalender her, hvor du også kan tilmelde dig. Er der ingen datoer der passer, og er I minimum 8, så finder vi en løsning til jer. Kontakt os her.
Er du virksomhed? Kontakt os her. Vil du på et af vores åbne hold, koster det 12.995 kr. pr. person.
Du får:
 • 2 dages undervisning med den seneste evidensbaserede viden indenfor traumehåndtering</li
 • 1 opfølgningsdag så du kan få svar på eventuelle spørgsmål du måtte have/problemstillinger du er stødt på/hjælp til implementering</li
 • Fuld forplejning.
Er du medlem af en fagforening, skal du huske, at du muligvis kan få dækket nogle af udgifterne til kurset via din kompetencefond.
Vil du vide mere om, hvordan du optimerer indsatsen i tilfælde af stress, kriser, vold eller trusler herom, så kontakt os gerne her.