Home/Sustaining Resilience at Work

Har i udfordringer med stress?

Mange virksomheder, organisationer og institutioner har udfordringer med stress eller har et ønske om at forebygge stress.

Er I en af disse? Vi har skabt et 2 – dages uddannelses forløb, der giver jer og jeres medarbejder stærke værktøjer til at forbygge og bekæmpe stress på arbejdspladsen.

Sustaining Resilience at Work (StRaW ®) er et peer support system som kan være med til at opdage og forebygge erhvervsmæssige psykiske problemer og øge en organisations psykiske modstandsdygtighed. Herunder forebyggelse og håndtering af stress.

Tilmeld dig

StRaW-modellen er udviklet af ledende psykiatriske fagfolk, herunder professor Neil Greenberg, professions-, akademisk og retsmedicinsk psykiater. I modsætning til mange andre psykologiske førstehjælpspakker er StRaW baseret på ajourført videnskabelig forskning, herunder den voksende viden omkring anvendelsen af peer supportsystemer.

StRaW fokuserer ikke kun på den mental sundhedstilstand, problemer og stress, der sandsynligvis vil påvirke arbejdsstyrken, men er også et unik designet peer support system til brug i organisationer hvor tempoet og hændelserne er mangfoldige. StRaW sigter ikke kun mod at uddanne og informere, men giver også medarbejdere mulighed for at forbygge og gribe ind, så modstandsdygtigheden hos den enkelte og organisationen bevares og styrkes.

Straw uddannelse

StRaW udannelsen finds på to niveauer; Practitioner and Manager.

Straw Uddannelsen indeholder:

 • uddannelse i håndtering af stress på arbejdspladsen, at kunne observere tegn på stress og psykiske belastninger, som ellers ville kunne gå ubemærket hen.
 • viden og færdigheder, der er nødvendige for at forbedre, forbygge og håndtere den mental sundhed hos kollegaer, der lider af stress eller andre psykiske belastninger, gennem planlægning, vejledning, skildring af reaktioner og, hvor det er relevant, effektiv samtaleforløb og mentorordning.

I vil blive undervist af topprofessionelle fagfolk, der har flere års erfaring med stressforebyggelse og stresshåndtering. Undervisningen er baseret på evidensbaserede metoder og ”hands-on” redskaber. Redskaber, som I efterfølgende vil kunne anvende i jeres daglige arbejde med stor effekt.
Gennem StRaW forløbet kvalificeres I til at kunne hjælpe virksomheden eller organisationen med at nedbringe stress i hverdagen. I får indsigt i stressreducerende redskaber og bliver guidet i at hjælpe stressede medarbejdere eller kollegaer tilbage i balance. Samtidig lærer I, hvordan I og jeres ansatte og kollegaer undgår stress i en hverdag, som ofte er fyldt med høje krav og store forventninger.

Undervisningen er et samspil mellem undervisere og deltagere. Der vil blive lagt vægt på både praktiske øvelser, teori, forståelse og formidling. Undervisningen vil tage udgangspunkt i den hverdag og kultur, der danner ramme om arbejdspladsen.

Eksamen

Som deltager på StressMentor forløbet skal du bestå en eksamen og have været tilstede i alle undervisningstimer. Eksamen er skriftlig.

Uddannelsen forkuserer på:

 • Hvad er arbejdsrelateret stress?
 • Hvad er konsekvensen af arbejdsrelateret stress?
 • Hvordan opdager du stress gennem en struktureret samtale?
 • Anvendelsen af 10 point StRaW checklist.
 • Hvordan du gennemfører en StRaW- samtale.
 • Hvornår skal du sætte StRaW i værk.
 • Specifikke emner, herunder selvskade og styring af din egen mentale sundhed
 • Strategier til at overvinde modstand fra en medarbejder mod henvisning/adgang til yderligere behandling.
 • Effektive mentorfærdigheder, herunder beslutningsbalance.

“Nordic Sugar har kørt 2 uddannelsesforløb sammen med Mind The Human hvor i alt 16 medarbejdere er blevet uddannet stressmentors. Vi har efterfølgende arbejdet videre med stressmentor gruppen i vores organisation, og hurtigt fået udbytte af de værktøjer som er blevet lært sammen med kollegaer der har haft behovet. Derudover har vi anvendt Mindthehuman i konkrete situationer hvor der har været behov for professionel hjælp til håndtering af personsager. Vores oplevelse med Mindthehuman er meget positivt og vi ser firmaet som meget professionelt og kompetent indenfor undervisning, coaching og konkret behandling.”

Tommy Hjorth Nielsen

Safety and Health manager Nordic Sugar