Home/MESTA

MESTA – Mental sundhed & trivselsambassadør

4 dages undervisning i mental sundhed og trivsel på arbejdspladsen

MESTA

MESTA er en forkortelse af ordene mental sundhed og trivselsambassadør, og henvender sig til dig, som ønsker at blive endnu bedre til at håndtere konflikter og styrke den mentale sundhed på arbejdspladsen.

Med afsæt i en grundlæggende forståelse for bl.a. stress, krisepsykologi og det at føre en samtale med belastede mennesker, har du de bedste forudsætninger for, at kunne håndtere både personer og situationer på en gavnlig måde. Derved mindskes rygter, konflikter løses og stress forebygges – til gavn for både medarbejdere og arbejdspladsen.

Tilmeld dig

Mental sundhed

WHO og Sundhedsstyrelsen definerer mental sundhed således:

Mental sundhed er en tilstand af trivsel, hvor det enkelte menneske kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress og indgå i fællesskaber med andre mennesker.

Stress

Uforudsigelighed kan i mange tilfælde blive til usikkerhed. Og jo mere usikker du er i dit job, jo tættere kommer du på stress og angst. Det påvirker din arbejdsindsats og endnu vigtigere – din livskvalitet, negativt.

På kurset lærer du om stress. Vi vil bl.a. komme ind på:

 • Hvad er stress?
 • De forskellige former for stress
 • Hvordan forebygger man stress?

Samtalen

Det kan være vanskeligt og krævende at tale med mennesker ramt af stress, krise og andre belastende livsforhold. Ofte forstår vi ikke helt disse menneskers reaktioner, og vi ved ikke, hvad de har behov for at tale om. Mange oplever, at de mangler redskaber til at gribe samtalen an. På MESTA-kurset lærer du om din egen rolle i samtalen, og hvorfor det er vigtigt at forberede sig.

Konflikter

Hvor der er mennesker, opstår der konflikter. Du vil lære at vise hvordan du er styrken, man kan støtte sig til. Du lærer hvad en konflikt er, hvor den kommer fra og hvordan vi kommer videre.

Kursets opbygning:

Forløbet strækker sig over 4 dage – 3 undervisningsdage og 1 opfølgningsdag ca. 4 uger senere.

Dag 1 – Mental sundhed

 • Mental sundhed
 • Trivsel
 • Stress

Dag 2 – Konflikter

 • Konflikter
 • Krisepsykologi
 • Risikovurdering

Dag 3 – Din rolle

 • Samtaletræning
 • Stop rygter
 • Henvisning til anden hjælp

Dag 4 – Opfølgning

 • Hvordan virker din nye viden i praksis?
 • Netværksgruppe: MESTA

Uddannelsesbevis

Kurset afsluttes med et uddannelsesbevis, når undervisningen er afsluttet, og du har bestået samtaledelen.

Underviserne

Både Stine Arenshøj og Mette Raun Hollesen har gennem flere år beskæftiget sig professionelt med at håndtere mennesker, som har oplevet voldsomme hændelser.

Deres jobmæssige erfaring som tæller både brand, konfliktmægling i politiet og ambulanceredder, har de suppleret med uddannelser som bl.a. psykotraumatolog, TRiM (Trauma Risk Management), StRaW (Sustaining Resilience at Work) og psykiatrivejleder.

Det er altså to stærke kvinder, som ved hvad de taler om, når de formidler deres praktiske erfaring og teoretiske viden, for at du kan blive godt rustet til at varetage netop dit hverv.

“Vi sørger for et fortroligt rum, hvor du trygt kan udveksle erfaring, sparre og blive klogere.”

Hent vores PDF om MESTA her

Tilmelding:

Tilmeld dig her for opstart i marts, eller her for opstart i april.

Du er også velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.