Home/konfliktmægling

Konfliktmægling

Mind the human tilbyder at mægle mellem to eller flere parter både på arbejdspladser og i private sammenhænge.

Hvis et samarbejde er gået i hårdknude, og I oplever, at det er umuligt eller vanskeligt for de involverede parter at tale sammen og lytte til hinanden, kan der være brug for hjælp fra en 3. part, som kan fungere som mægler. Formålet med konfliktmægling er at hjælpe parterne med at undersøge mulighederne for det fremtidige samarbejde under styrede rammer.

Det kan være svært at finde en vej ud af konflikten og en låst konflikt er en af de mest drænende situationer, som mennesker kan befinde sig i og kan have store mentale og fysiske omkostninger, så som stress og angst. Men i mange tilfælde kan konflikten løses, hvis parterne får hjælp til at skabe et overblik over situationen og mulighed for at forstå den fra modpartens side. Derfor kan konfliktmægling være et rigtig godt værktøj til at få løst en konflikt og komme videre i livet.

Som konfliktmægler er vi upartiske, og vores rolle er at lede deltagerne gennem dialog til forhandling og holdbare aftaler. Hvad enten det drejer sig om mægling i en gruppe eller mellem enkeltpersoner, bliver hver enkelt mægling forberedt grundigt. Det er en forudsætning for mægling, at parterne deltager frivilligt og at rammerne for mæglingen er sat, via formøder med begge parter.

Formålet med mægling er:

  • At undersøge konflikten
  • At give parterne lov til at fortælle hver deres oplevelse af konflikten
  • At parterne opnår større forståelse for hinanden
  • At parterne når dertil, hvor de kan indgå en aftale, der peger fremad, som begge er tilfredse med og som giver ro i sjælen

I nogle tilfælde kan mægling også foregå hvor der ikke er en konflikt, men et behov for forståelse mellem parterne.

Mæglingerne gennemføres af Stine Arenshøj, som er uddannet mægler og arbejder som konfliktmægler for Rigspolitiet.