Home/implementering-af-trim-i-middelfart-brandvaesen

Efter flere voldsomme ulykker, kunne jeg konstatere at vi havde et velfungerende beredskab, i forhold til håndtering af kriser hos mandskabet. Vi havde medarbejdere der var uddannet i at håndtere situationer og hændelser for eget mandskab, og desuden en velfungerende psykologtjeneste (som tilkald). Men alligevel grublede jeg over, at jeg synes ikke det var fyldestgørende. I vores medarbejderforum drøftede vi dette, og efter et stykke tid, gik det op for mig, at den måde vi håndterede kriser på, kunne virke en anelse klinisk på mig. Desuden kom det også i tale, at de pårørende til vores deltidsbrandfolk, også kunne have brug for et værktøj, eller snarere et personligt redskab, i at kunne håndtere at deres nærmeste pårørende, kom fra indsats, og havde været ude for en voldsom hændelse. I min søgen, kom det til mit kendskab, at Stine Arenshøj underviste i TRIM.

Dette var netop startet op i regi af fagforeningen for de ledende medarbejdere i brandvæsnerne i Danmark. Jeg henvendte mig til Stine, og i Juni 2014 gennemførte vi en temadag om krisehåndtering. Først for alle ansatte, og deres nærmeste pårørende, og om eftermiddagen kun for de pårørende. Temadagen gav anledning til mange samtaler, og der var ingen tvivl om, at netop pårørendedelen var af meget stor betydning. Der blev sat ord og oplevelser på hvordan en hændelse kan påvirke, ikke bare den enkelte medarbejder, men også de pårørende via medarbejderen.

Efterfølgende kunne det mærkes at dagen, plus en temadag som Stine holdt i føromtalte fagforening, gav os det helt klare billede af, at TRIM er metoden vi skulle implementere i vores brandvæsen.

Vi har derfor nu fået uddannet 7 TRIM practitioners, og forventer at skulle uddanne nogle videre til TRIM managers. Desuden skal vi på sigt også have uddannet flere practitioners.

Der er ingen tvivl om, at de ansatte der er blevet uddannet har fået en ballast til at virke som hjælpere og mentorer for deres kolleger. De vil kunne hjælpe, og håndtere det, at vi bliver udsat for voldsomme hændelser. At vi har uddannet 7 i første omgang er udtryk for, at vi skal i gang. Men det er vigtigt at huske at voldsomme hændelser påvirker alle medarbejderniveauer, og der derfor skal være et robust beredskab i organisationen.

Stine er en uovertruffen underviser og formidler. Stines baggrund gør, at hun taler til alle i lokalet, når hun underviser i TRIM. Hun er nærværende og altid til stede, og har en enestående sans, for at føle og læse, i hvilken retning undervisningen skal gå.

Vi føler os godt rustet til fremtidens opgaver, og ved at vi med TRIM, har fået et enestående redskab, til at håndtere og hjælpe, når der opstår behov for dette. Nu, og i fremtiden.

Beredskabschef, Claus Lund