TRiM – Trauma Risk Management – er den eneste evidensbaserede metode til håndtering af medarbejdere og kolleger, der udsættes for voldsomme eller traumatiske hændelser.

Det vil sige, at effekten af metoden er dokumenteret gennem anerkendte casebaserede forsøg. Bl.a. har TRiM vist særdeles gode resultater i forhold til:

  • at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og nedbringe sygefravær at nedbringe de psykiske reaktioner efter vold eller trusler om vold
  • at styrke organisationen ved voldsomme hændelser
  • at genskabe og normalisere situationen og arbejdspladsen
  • at styrke den enkelte medarbejders mulighed for trivsel
  • at sikre sig, at en kriseramt medarbejder får den rette hjælp i tide
  • at give kompetencer til psykologisk støtte
ARBEJDSMILJØPRISEN i Region Sjælland 2016 Se filmen her

Ved at implementere TRiM i virksomheden eller organisationen, dvs. uddanne medarbejder i at bruge TRiM-værktøjet, sikrer I, at der er hjælp til rådighed med det samme, der opstår en evt. krise. Alle undersøgelser peger på, at en hurtig indsats kan være afgørende i forhold til eventuelt sygefravær, give bedre trivsel for den enkelte og i mearbejdergruppen og som følge deraf spare virksomheden eller organisationen for væsentlige omkostninger.

En anden vigtigt faktor er, at jeres TRiM-uddannede medarbejdere har kendskab til arbejdsopgaverne og kulturen på arbejdspladsen, og derfor har de helt rette forudsætninger for at møde den eller de ramte kollegaer i øjenhøjde.

Igen en afgørende faktor for et effektivt og langsigtet positivt forløb. TRiM-uddannede personer får via topprofessionel undervisning færdigheder til at samle op, ikke kun på stress efter voldsomme hændelser, men også på den stress, arbejdsrelateret eller privat, der kan forringe den enkelte medarbejders evne til at være optimalt til stede i arbejdet.

Metoden

TRiM-metoden er enkel og dokumenteret effektiv, og netop på grund af de gode og målbare resultater for både medarbejdere og organisation eller virksomhed vinder TRiM mere og mere indpas.

Vil I vide mere om, hvordan I optimrer indsatsen i tilfælde af stress, kriser, vold eller trusler om vold på arbejdspladsen, så kontakt os gerne – Klik HER

Kontakt os