Home/helle-hald

HELLE HALD

Advokat Helle Hald rådgiver arbejdsskaderamte, trafikofre og andre tilskadekomne om deres retsstilling og deres mulighed for at opnå erstatning. Rådgivningen spænder fra konkrete forholdsregler, når skaden er sket, til løbende vejledning under den ofte lange sagsbehandlingstid.

Helle Hald kan både rådgive om at søge erstatning fra den ansvarlige skadevolder, bistå med ulykkes- og pensionsforsikringer og gå aktivt ind i sagen i forhold til kommunen, hvor det kan være nødvendigt at handle proaktivt eksempelvis i forhold til sygedagpengelovgivningen.

Mange ofre for volds- og sædelighedsforbrydelser har mulighed for at få beskikket en bistandsadvokat, og Helle Hald har via sin mangeårige erfaring mulighed for at yde den optimale rådgivning. Hun sidder desuden i bestyrelsen for foreningen Hjælp Voldsofre.

“Når det drejer sig om ofre for forbrydelser, handler det ikke om at vinde eller tabe. De har allerede tabt, og min opgave er at føre dem trygt gennem straffesagen og sikre, at de får den erstatning, de er berettiget til,” siger Helle Hald, som Mind the Human har et godt og solidt samarbejde med.