Home/Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for ydelser ved MIND THE HUMAN

Afmelding og flytning

Afmelding eller flytning til anden uddannelses – og kursusafholdelse kan ske såfremt dette gøres skriftligt pr. mail. i henhold til nedenstående retningslinjer:

  • Indtil 8 uger før kursus – uddannelsesstart: gebyrfrit
  • Mellem 8-4 uger før kursus- uddannelsesstart: 25 % af kursusprisen opkræves
  • Mellem 4-2 uger før kursus – uddannelsesstart: 50 % af kursusprisen opkræves
  • Senere end 2 uger før kursus – uddannelsesstart: 100 % af kursusprisen opkræves

Ved sygdom eller anden forhindring, har du mulighed for at overgive din plads på uddannelsen eller kurset til en relevant kollega.

Ved aflysning eller flytning af en aftalt tid i et samtaleforløb, skal dette ske senest 48 timer før aftalt tidspunkt for samtalen ellers opkræves det fulde beløb.

Aflysning

Med henblik på at sikre en tilstrækkelig kvalitet i vores kurser, forbeholder vi os ret til at aflyse kurser. Det kan være tilfældet, hvis det f.eks. skønnes, at et for lavt deltagerantal vil medføre, at den enkelte deltager ikke får maksimalt udbytte af kurset.

I så fald tilbyder vi naturligvis en plads på det førstkommende kursus med samme indhold. Såfremt en plads på et fremtidigt kursus ikke ønskes, vil der automatisk blive udstedt en kreditnota for det pågældende kursus.

Priser

Alle priser er inkl. evt. materialer, men ekskl. moms, kørsel eller rejse og ophold, medmindre andet er anført. Vare og ydelser faktureres umiddelbart efter tilmelding. Mind The Human forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for evt. trykfejl.

Betaling

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato.

Manglende fakturaoplysninger

Manglende fakturaoplysninger i form af korrekt oplyst navn og adresse, firmanavn, EAN-nr., m.m., som vil være ensbetydende med at fakturaen skal genfaktureres, vil blive pålagt et gebyr på kr. 500,00.

Manglende betaling

Ved for sen betaling pålægges renter pr. påbegyndt måned, samt et rykkergebyr på kr. 250,00 for hver ny fremsendelse.

Handelsbetingelser er opdateret 2019 – MIND THE HUMAN Ó