Home/forebyggelse-af-stress

Tillidsværket på Station City har gjort brug af Stine Arenshøj et par gange, og hver gang med stor succes.

Senest i forbindelse med et for os nyere begreb, nemlig stress.

Vi oplevede at flere og flere talte om stress, og hvornår noget var stressende. Dette uden at de egentlig vidste, hvad stress dækkede over, og om det nødvendigvis altid var negativt at være stresset og i så fald, kunne det så vendes til noget positivt. Sammenholdt med dette kunne vi konstatere, at enkelte kollegaer i Beredskabet var blevet sygemeldt med stress.

I tillidsværket på Station City havde vi tidligere brugt Stine Arenshøj i forbindelse med motivation kollegaerne iblandt under overskriften ”Den Gode/Glade Kollega” og kendte derfor til Stines velkvalificerede kompetencer, som vi mente, at vi endnu engang kunne gøre brug af.

Meningen med Stines besøg var at afmystificere eller forebygge mod stress og give den enkelte kollega værktøjerne til at passe på sig selv. Samtidig ønskede vi, at kollegaerne blev opmærksomme på symptomerne og de medfølgende signaler og dermed fik muligheden for, at vi kunne passe på og hjælpe hinanden således, at der kunne sættes ind i tide.

Dermed kunne langtidssygemeldinger forhåbentligt helt kunne undgås og ellers blive på et absolut minimum.

Jeg kontaktede Stine og forklarede hende problemstillingen, og hvad ønsket med et foredrag var. Stine tog heldigvis udfordringen op og mødte op til vores afdelingsmøde.

De deltagende kollegaer, og jeg selv, var alle enige om, at det havde været et godt og lærerigt foredrag, hvor alle havde fået nyttige værktøjer og viden med sig derfra. Blandt andet udtrykte flere tilfredshed med en foredragsholder, der selv havde flere års erfaringer med skifteholdsarbejde og derfor kendte til de udfordringer dette giver.

Rammerne for foredraget opfyldte Stine til fulde. Nu kan kun tiden vise, om det overordnede mål med foredraget også bliver nået. Dette er ude af Stines hænder, men hun har i den grad bidraget til, at vi når i mål.

Mange tak Stine.

Tillidsrepræsentant, Ole Sønder