Home/Akut krisehjælp

Akut Krisehjælp

Akut psykisk krisehjælp

Når en medarbejder har været udsat for eller været vidne til en alvorlig ulykke, fysisk eller psykisk vold, trusler fra en borger eller en anden voldsom belastning, kan der opstå et behov for akut krisehjælp. Målet med aktut krisehjælp er at mindske krisereaktioner samt at mobilisere ressourcer og sammenhold. Samtidig kan vi vurdere behovet for en eventuel videre indsats for både enkeltpersoner, grupper og ledelsen.

Generelt vil udgangspunktet for krisesamtalerne rette sig mod den nuværende situation, men vi tager i dialogen højde for tidligere begivenheder og omstændigheder, der kan have indflydelse på den aktuelle problemstilling.Vores opgave er at sikre, at den eller de medarbejdere, der har været udsat for en krisesituation, bliver guidet til at sætte ord på oplevelsen, så den ikke udvikler sig til en længerevarende stressreaktion med sygdom til følge.Kontakt os for at høre, hvordan vi kan hjælpe jer i krisesituationer – Klik HER.